Profil

Aktuálne
umiestnenie
20.
Najlepší
dosiahnutý čas
00:44
Úspešnosť
správnych odpovedí
100%
Počet
pokusov / testov
1